Phim Lẻ, Phim Chiến Tranh

Phim Lẻ - Phim Chiến Tranh

HD

Trốn Thoát Và Âm Mưu

Escape and Evasion 2019

HD

Người Hùng Không Súng

Hacksaw Ridge 2016

HD

Chặn Đứng Kẻ Thù

Enemy Lines 2020

HD

Sau Thế Chiến

The Aftermath

HD

Triệu Tử Long

Zhao Zilong 2020

HD

Nô Lệ Thời Chiến

The Spirits' Homecoming 2016

HD

Chiến Lang 2

Wolf Warriors II 2017

HD

Bát Bách

The Eight Hundred

HD

Mê Cung Thần Nông

Pan's Labyrinth

HD

Anh Hùng

Hero 2002

HD

Sự Im Lặng

Silenced 2011